Hvad er kønsdiskrimination?

Kønsdiskrimination, også kaldet sexisme, er ethvert udtryk (handlinger, ord, billeder, ytringer) som baserer sig på tanken om, at nogle mennesker, som oftest kvinder, er mindre værd på grund af deres køn. 

Kønsdiskriminering er skadeligt. Det får folk til at føle sig værdiløse, censurerer sig selv, bruge undgåelsesstrategier, ændre adfærd og udvikle helbredsproblemer. Kønsdiskriminering er roden til skæv-fordelingen mellem kønnene. Og så rammer den uforholdsmæssigt mange kvinder.

Eksempler på kønsdiskrimination i arbejdslivet

  • Begrænsede karrieremuligheder til kvinder med børn eller kvinder i den fødedygtige alder
  • I møder: at ignorere kvinders tilstedeværelse, tale ned til kvinder, tage æren for deres bidrag eller hindre dem i at få ordet
  • At begunstige en mand i stedet for en kvinde til en ledende stilling ved at antage, at kvinden mangler autoritet eller ikke kan stå nok til rådighed
  • Unødvendige eller irrelevante kommentarer om udseende eller påklædning 
  • Nedværdigende kommentarer om og til mænd, der påtager sig omsorgsroller
  • “Mansplaining” (forklare ting til kvinder på en nedladende måde)

Hvorfor bør vi gøre noget ved det?

Kønsdiskriminering i arbejdslivet går udover effektiviteten og tilhørsfølelsen til de som rammes af kønsdiskriminerende adfærd. Kønsdiskriminering kan bruges til at hindre folk i at deltage, hvilket fører til at idéer og talenter ignoreres eller ikke bliver udnyttet til fulde. Ydmygende kommentarer skaber en truende og undertrykkende atmosfære for de som udsættes for det, og kan udarte sig til chikane. Ofre kan blive ængstelige og få øget tendens til følelsesudbrud og depression. Mere generelt fører kønsdiskriminering i arbejdslivet til lavere løn og færre muligheder for de som udsættes for det. 

3 bud på hvordan man kan forebygge kønsdiskriminering

  • Identificere kønsdiskriminerende adfærd f.eks. ulige løn, bonusordninger, promoveringer m.v.
  • Indfør klageordninger, disciplinære tiltag og støttetjenester
  • Ledere bør erklære og vise gennem handling, at de forpligter sig til at stå op mod kønsdiskriminering på arbejdspladsen

Vil du vide mere om, hvordan din arbejdsplads kan modarbejde sexisme og kønsdiskrimination? Så kontakt os her.

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.