Hvad er ligestilling?


Ligestilling er grundlæggende et spørgsmål om frihed og lige muligheder. Det handler om at give mennesker muligheden for at forme deres eget liv. Uanset hvor man er født, hvad man er født som, eller hvem ens forældre er. Ligestilling handler altså om at skabe reelle lige muligheder, hvor alle har samme muligheder for at udleve deres potentiale og leve det liv, de ønsker.

Hvad er kønsligestilling

Ligestilling mellem kønnene, eller kønsligestilling, indebærer at mænd og kvinder har lige pligter, rettigheder og muligheder inden for væsentlige områder af livet. Det handler blandt andet om samme muligheder for økonomisk uafhængighed, lige vilkår i uddannelses- og erhvervsvalg, samme muligheder for udvikling af personlige interesser, talenter og ambitioner.

Når det kommer til kønsligestilling i Danmark er vi dog langt fra mål. For der er stadig store forskelle mellem mænd og kvinder – især når vi ser på kønsligestilling i arbejdslivet. Det gælder i forhold til løn, hvor kvinder i gennemsnit tjener mindre end mænd, selvom de udfører det samme arbejde. Det gælder i forhold til lederstillinger, hvor der er alt for få kvinder, selvom de har lange uddannelser. Og det gælder i forhold til barsel, fædre- og forældreorlov.

Hvordan fremmer man (køns)ligestilling?

Det kræver et opgør med de normer, der eksisterer i dele af vores samfund. Det kræver først og fremmest, at flere vægter ligestilling som en grundlæggende værdi for samfundet. For selvom vi har juridisk ligestilling (formel ligestilling), så betyder det ikke nødvendigvis reel ligestilling. Dette er ligeløn et godt eksempel på, hvor vi stadig har et løngab mellem mænd og kvinder. Hos Ladies First er vi ikke bange for at tage ‘det lange seje træk’ når det kommer til kønsligestilling, man kan faktisk sige, at det ligger i vores DNA. Derfor vil vi i vores arbejde fortsætte med at sætte kønsligestilling og de forskellige ligestillingsproblematikker kvinder møder i arbejdslivet på dagsordenen, så vi kan arbejde hen imod vores vision om et samfund og arbejdsliv, hvor kvinder og mænd behandles lige og har lige muligheder for at skabe det liv de ønsker.

3 bud på hvordan man fremmer kønsligestilling på arbejdspladsen

  1. Skab løngennemsigtighed på arbejdspladsen
  2. Fokusér på øget kønsdiversitet på alle niveauer og fagområder
  3. Skab bedre muligheder for at medarbejdere kan skrue op og ned for deres arbejdstid

Vil du arbejde med ligestilling som fokusområde på din arbejdsplads? Kontakt os her.

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.